Zorg aanbod

De huisartsen in huisartsenpraktijk Puth beoefenen het vak in de volle breedte. In de loop der jaren is het vak uitgebreider en diverser geworden. Daarnaast zorgt de technische vooruitgang en digitalisering ervoor de steeds meer zorg in de huisartsenpraktijk kan plaatsvinden, in plaats van het ziekenhuis. Ook zien we in toenemende mate mogelijkheden om mensen zelfs vanuit thuis te bedienen. Zowel op het vlak van diagnostiek als behandeling kan de huisartsenpraktijk u voorzien in het volgende

Diagnostische handelingen

Bloedprikken

Op donderdag en vrijdag ochtend verzorgen de doktersassistentes het bloedprikken in de praktijk. Dit geschiedt op afspraak

Urine-onderzoek

Urines worden in de praktijk nagekeken voor het aantonen of uitsluiten van blaasontsteking en zwangerschap  Gelieve de urine aan te leveren in een schoon urine potje (verkrijgbaar bij apotheek of assistente). Indien er tijd zit tussen afname en inleveren van de urine graag bewaren in de koelkast.

Audiometrie (gehoortest)

De doktersassistentes zijn geschoold in het afnemen van speciale gehoortesten (audiometrie) om te kijken of er problemen zijn op dit gebied.

Spirometrie (longfunctie- onderzoek)

De praktijkondersteuner heeft de mogelijkheid om met behulp van een longfunctie-onderzoek te kijken naar uw longfunctie. Deze onderzoeken gebeuren in het kader van de jaarlijkse astma of COPD controles, maar kan ook op verzoek van de huisarts bij nieuw ontstane luchtwegklachten worden ingezet.

ECG (hartfilmpje)

Hartfilmpjes worden door de doktersassistentes gemaakt op verzoek van de praktijkondersteuner (in het kader van jaarlijkse controles) of bij klachten op verzoek van de huisarts.

Holter/Event recorder

Soms zijn bepaalde hartklachten zoals hartkloppingen of duizeligheid niet continue aanwezig. Een momentopname zoals een hartfilmpje is dan niet altijd het geschikte onderzoek. In de praktijk hebben we de beschikking over speciale, draagbare, waterbestendige registratieapparatuur waarbij we gedurende maximaal 1 week hartfilmpjes bij iemand kunnen maken

24-uurs bloeddruk meting

Een bloeddrukmeting is een moment opname en kan erg afhankelijk zijn van het tijdstip van de dag of de toestand waarin iemand verkeert. Sommige mensen krijgen al een hogere bloeddruk door het feit dat ze bij een dokter zijn (witte jassen effect). Daarom hebben we in de praktijk de beschikking over een 24-uurs bloeddrukmeter die patiënten een hele dag om kunnen hebben. Op deze manier krijgen we gedetailleerde informatie over de bloeddruk en het verloop gedurende de dag.

Doppler-onderzoek

Middels doppler-onderzoek kan de doktersassistente meten in welke mate er sprake is van een bloedvatvernauwing aan de benen, de zogenaamde enkel-arm index. Afhankelijk van de waarden zijn hier soms meerdere sessies noodzakelijk om een betrouwbare waarde te krijgen

Teledermatologie en dermatoscopie

Huidafwijkingen lenen zich bij uitstek om op afstand digitaal te beoordelen. Middels moderne software (KSYOS) kunnen patiënten vanuit thuis een aantal vragen beantwoorden en foto’s toesturen voor een beoordeling door de huisarts. Bij twijfel kan de huisarts met een druk op de knop de gegevens doorsturen naar een dermatoloog (huidspecialist). Bij twijfelgevallen beschikken we over apparatuur (dermatoscopie) waarmee speciale, sterk vergrote opnames gemaakt kunnen worden voor een nog nauwkeurigere beoordeling door de dermatoloog.

Aspiratie van gewrichtsvocht en slijmbeurzen

Indien een gewricht of slijmbeurs gezwollen is kunnen de huisartsen met een punctie het vocht onttrekken uit de zwelling. Dit kan bij ontsteking in gewrichten, rondom pezen en in slijmbeurzen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het carpale tunnel syndroom of een triggerfinger.

Uitstrijkjes in kader van BVO

Iedere vijf jaar krijgen vrouwen tussen de 30-60 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker. Deze uitstrijkjes worden door zowel de doktersassistenten als door de huisartsen afgenomen. U kunt hiervoor bellen voor een afspraak.

Biopten nemen

Als de huisarts twijfelt over een huidafwijking hebben we de mogelijkheid om een klein stukje van de huid weg te halen met een speciaal appelboortje. Dit biopt kan vervolgens in het ziekenhuis onder de microscoop in detail bekeken worden alvorens een behandelplan wordt gemaakt.

Slaapapneu onderzoek

Met behulp van de NightOwl wordt er gekeken of er sprake is van ademstops tijdens het slapen.

Behandelingen

Chirurgische ingrepen

De huisartsen doen een grote diversiteit aan chirurgische ingrepen waaronder het wegsnijden van huidafwijkingen en het gedeeltelijk weghalen van nagels bij een ingegroeide (teen)nagel

Verwijderen hechtingen

De doktersassistentes halen de hechtingen of krammetjes weg na een ingreep, ook als de ingreep door de specialist in het ziekenhuis is uitgevoerd

Aanstippen met stikstof

Sommige verdachte huidafwijkingen en wratjes kunnen aangestipt worden met stikstof

Medicatie toedienen per injectie

De doktersasssitentes zijn gediplomeerd om medicatie via een injectie toe te dienen. Denk hierbij aan de prikpil, vitamine B12 injecties etc.

Corticosteroid infiltraties

De huisartsen kunnen diverse aandoeningen behandelen middels corticosteroid injecties, zogenaamde ontstekingsremmers.
Dit kan bij ontsteking in gewrichten, rondom pezen en in slijmbeurzen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het carpale tunnel syndroom of een triggerfinger.
Soms wordt het ook bij hardnekkige hooikoorts klachten ingezet

Spiraaltjes plaatsen

Alle huisartsen zijn bekwaam in het plaatsen van spiraaltjes ter voorkoming van een zwangerschap of voor het reguleren van de menstruatie.
Alle verschillende soorten spiralen worden geplaatst (koperspiraal, Mirena, Kyleena)

Implanon plaatsing

De huisartsen hebben ook de mogelijkheid om een klein staafje (implanon) in de arm te implanteren ter voorkoming van zwangerschappen.

Pessarium aanmeten

Bij vrouwen met een verzakking kan een inwendige vaginale ring soms klachten verlichting bieden. Voor het aanmeten van deze ring kunt u bij de huisartsen terecht

Oogboring

Indien u een vuiltje in uw oog heeft gekregen welke niet met spoelen weggaat, is het soms noodzakelijk om dit vuiltje met een minuscuul boortje weg te halen uit uw hoornvlies. Het laten zitten hiervan kan namelijk leiden tot meer schade. De huisartsen zijn hierin getraind

Desensibilisatie bij allergiën

Met behulp van Pollinex injecties kunnen ernstige hooikoorts klachten worden verminderd. Door diverse spuiten met een klein in toenemende concentraties allergeen toe te dienen, leren we het lichaam dat het niet zo heftig hoeft te reageren. Informeer bij uw huisarts naar de mogelijkheden.

Oorlavage

Verstopte oren kunnen vervelende klachten opleveren; druk op de oren, pijn of verminderd gehoor. Onze doktersassistentes kunnen kijken of de oren verstopt zijn en zo nodig uitspuiten.

Wondzorg

De doktersassistentes zijn getraind in het beoordelen en verbinden van wonden

Compresief zwachtelen

Indien patiënten vocht in de benen hebben als gevolg van een medische aandoening kan de huisarts adviseren om dit vocht weg te persen middels compressief zwachtelen

Translate »
Call Now Button