Vrijdag 01 juli alleen bereikbaar voor spoedgevallen

Vrijdag 01 juli alleen bereikbaar voor spoedgevallen

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat op het spel. De druk op de huisartsenzorg wordt alleen maar groter en steeds meer collega’s kiezen ervoor te stoppen. Er zijn momenteel al meerdere regio’s waar patienten geen huisarts meer kunnen vinden. Vervanging en ondersteunend personeel is moeilijk te vinden, de specialisten uit het ziekenhuis sturen mensen steeds sneller, zonder overleg terug naar de huisartsen en alle instanties vragen maar steeds oneigenlijke briefjes van de huisarts. Hierdoor is de werkdruk onevenredig groot en móet worden aangepakt. Deze zomer maakt de overheid meerjarenplannen voor de zorg. Als huisartsen komen we daarom op vrijdag 1 juli in actie: we willen concrete, afdwingbare afspraken om de drukte te verminderen. In het belang van alle patiënten! Hiervoor trekken de huisartsen uit het hele land op vrijdag 01 juli richting het malieveld in Den Haag. Die dag zal Huisartsenpraktijk Puth dan ook alleen bereikbaar zijn voor medische spoedgevallen.  

 

Wat willen we bereiken?

We willen dat er concrete afspraken worden gemaakt die de druk in de huisartsenzorg merkbaar gaan verlichten. Die afspraken moeten afdwingbaar zijn, dat wil zeggen dat de ondertekenende partijen (overheid, zorgverzekeraars) eraan gebonden moeten zijn om de afspraken na te komen.

We zetten 4 thema’s centraal waarop we vooral verbetering willen boeken:

 1. Meer tijd voor patiëntenzorg:
  We willen voor alle huisartsen meer tijd voor de patiënt: de standaard consulttijd moet naar 15 minuten, de grenzen van het huisartsenaanbod moeten worden gerespecteerd en willen een systeem van vertrouwen in plaats van verantwoording, dus met merkbare vermindering van administratieve lasten.
 2. De wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn:
  We willen dat de wachtlijsten worden aangepakt en dat er door de andere zorg- en hulpverleners wachttijdopvang wordt geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan.
  Patiënten die door de huisartsen worden verwezen naar andere zorg- en hulpverleners belanden daar vaak op een wachtlijst. Ze blijven dan langdurig een beroep doen op de huisarts tijdens die wachttijd. Dat betekent dat patiënten niet snel genoeg de zorg krijgen die ze nodig hebben en er bij de huisartsen minder tijd is voor andere patiëntenzorg.
 3. De druk van de ANW moet verminderen:
  alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten, een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor diensten doen op de huisartsenposten en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s.
 4. Het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting:
  gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting en de vergoeding moet worden aangepast om verschillen in huisvestingskosten op te vangen.

Kijk voor meer informatie op Huisartsen in ActieTranslate »
Call Now Button