U wordt gevraagd terug te bellen of u krijgt het antwoord via uw patiëntenportaal. De termijn van aanbod voor een afspraak is afhankelijk van de spoedeisendheid van uw klacht. lndien de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Triage gebeurd aan de hand van de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) Triagewijzer.

Hoe kunt u meewerken aan een goede triage?

Voor een soepel verloop van het spreekuur waarbij we wachttijden tot het minimum trachten te beperken vragen we u om uw medewerking. Bij het maken van een afspraak is het naast de aard van uw vraag ook van belang dat u duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt, en of dat u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben. Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor lange wachttijden in verband met de uitloop van spreekuren kunnen worden voorkomen.

Dubbele afspraken

Mocht u meerdere dingen willen bespreken dan zal de assistente, voor zover de beschikbaarheid het toelaat, een dubbele afspraak voor u maken. Om zoveel mogelijk patiënten de gelegenheid te geven de huisarts te bezoeken is het aantal dubbele afspraken per dag beperkt. Immers hoe meer dubbele afspraken per dag des te minder patiënten die dag bij de huisarts terecht kunnen. Soms kan het niet anders dat u wat vaker terug moet komen.