Toestemming gegevensuitwisseling (Opt-in)
 1. Huisartsenpraktijk Puth is aangesloten op het LSP. Dossiers waarvoor toestemming is verleend kunnen door huisartsen van de Huisartsenpost Westelijke Mijnstreek ingezien worden.
 2. Vanaf 1 januari 2013 dient u uw huisarts uitdrukkelijk toestemming te geven om uw medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Dit geldt ook voor inzage in uw gegevens via de Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek. Meer informatie kunt u HIER vinden.
  Bent u 16 jaar of ouder, dan kunt u middels onderstaand formulier aan ons doorgeven of u toestemming geeft voor gegevensuitwisseling. U kunt te allen tijde op uw beslissing terugkomen.
 3. (*) verplicht invullen
 4. Geslacht(*)
  Ongeldige invoer
 5. Voorletters
  Ongeldige invoer
 6. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 7. Adres(*)
  Ongeldige invoer
 8. Postcode + Woonplaats
  Ongeldige invoer
 9. Geboortedatum(*)
  Ongeldige invoer
 10. Emailadres(*)
  Ongeldige invoer
 11. Telefoonnummer(*)
  10 cijfers, zonder koppelstreepje
  10 cijfers, zonder koppelstreepje
 12. Ongeldige invoer
 13. Als u kinderen heeft tot 12 jaar die onder uw gezag staan, kunt u onderstaande invullen.
 14. Ongeldige invoer
 15. De kinderen waarvoor ik de toestemming verleen zijn:
 16. Naam
  Ongeldige invoer
 17. Geboortedatum
  Ongeldige invoer
 18. Naam
  Ongeldige invoer
 19. Geboortedatum
  Ongeldige invoer
 20. Naam
  Ongeldige invoer
 21. Geboortedatum
  Ongeldige invoer
 22. Naam
  Ongeldige invoer
 23. Geboortedatum
  Ongeldige invoer
 24. Opmerkingen
  Ongeldige invoer
 25. (*)
  Ongeldige invoer