Moet ik naar de dokter?

Soms is het best moeilijk om in te schatten of je de dokter moet raadplegen. Wanneer kan je de klachten afwachten en wanneer is het belangrijk om potentieel gevaarlijke aandoeningen tijdig op het spoor te komen. Natuurlijk kunt u ons altijd bellen: onze doktersassistenten zijn speciaal opgeleid om middels triage vragen een inschatting te maken van de ernst. In het huidige digitale tijdperk en een maatschapij die 24uur per dag door gaat, is er natuurlijk ook buiten kantoortijd behoefte aan antwoord op die prangende vraag: “Moet ik naar de dokter?”

 

De vragen en adviezen van onderstaande tool: Moet ik naar de dokter?” zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen. Alle vragen en adviezen zijn zorgvuldig samengesteld door ons team van triagespecialisten. Daarnaast is Moet ik naar de dokter? de eerste medische app in Nederland die een zogenaamde CE-markering heeft verkregen. Een CE-markering geeft aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese (veiligheid)regels voldoet en dat de conformiteit- en overeenstemmingprocedures zijn voltooid.

thuisarts

Moet ik naar de dokter?

Translate »
Call Now Button