Momenteel is het Corona Virus (SARS CoV-2 genoemd) volop in het nieuws. Dit virus veroorzaakt griepachtige klachten die in sommige gevallen kunnen uitmonden in een gevaarlijke longontsteking. Doordat deze variant nog vrij nieuw is, hebben mensen nagenoeg geen afweercellen tegen dit virus. Dit is ook de reden waarom er momenteel zoveel besmettingen wereldwijd zijn.

Symptomen:
Mensen met het nieuwe coronavirus hebben met name koorts en luchtwegklachten. Denk hierbij aan hoesten of kortademigheid, maar ook verkoudheidsklachten..
Een klein gedeelte van de patienten ervaart atypische klachten zoals diarree, oogontstekingen etc.

Wanneer u vermoed dat u mogelijk besmet bent:

Bel direct uw huisarts of huisartsenpost als 2 van de 3 dingen voor u kloppen:

  1. U heeft contact gehad met een bewezen corona patient.
  2. U heeft koorts (38 graden of hoger).
  3. U hoest of ademt moeilijk.

 Uw huisarts beslist vervolgens wat er moet gebeuren, aldanniet in overleg met de artsen van de GGD en van het Coronacentrum in Urmond. Komt NIET naar de praktijk, dit om eventuele besmettingen van anderen te voorkomen.

 

Voorzorgsmaatregelen:

Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:

  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Houdt 1.5m afstand
  • Beperk sociale contacten
  • Houdt u aan adviezen van RIVM, GGD en huisarts

Opname in ziekenhuis?

Als u een zwakke gezondheid heeft, heeft u meer kans om erg ziek te worden en te overlijden door het coronavirus. Bijvoorbeeld bij hartproblemen, een longziekte, kanker, dementie of ouderdomsklachten. 

Het is goed om na te denken wat uw wensen zijn als u erg ziek wordt en kunt overlijden.
Misschien heeft u hier al over nagedacht. Bijvoorbeeld of u nog naar een ziekenhuis wilt als u erg ziek wordt. En of u wel of niet gereanimeerd of beademd wilt worden.
Vertel het aan uw naasten en uw huisarts. Geef uw huisarts ook de wilsverklaring als u deze heeft.

 

Bekijk ook:

Ik wil voorkomen dat ik het Coronavirus krijg
Informatie van Thuisarts.nl
Informatie van RIVM
Informatie van de GGD Zuid Limburg