Momenteel is het Corona Virus (SARS CoV-2 genoemd) volop in het nieuws. Dit virus veroorzaakt griepachtige klachten die in sommige gevallen kunnen uitmonden in een gevaarlijke longontsteking. Doordat deze variant nog vrij nieuw is, hebben mensen nagenoeg geen afweercellen tegen dit virus. Dit is ook de reden waarom er momenteel zoveel besmettingen wereldwijd zijn.

Symptomen:
Mensen met het nieuwe coronavirus hebben met name koorts en luchtwegklachten. Denk hierbij aan hoesten of kortademigheid, maar ook aan verkoudheidsklachten.
Een klein gedeelte van de patiënten ervaart atypische klachten zoals diarree, oogontstekingen etc.

Wanneer u vermoedt dat u mogelijk besmet bent:

Bel direct uw huisarts of huisartsenpost indien:

  1. U koorts heeft (38 graden of hoger).

  2. U hoest of moeilijk ademt

 Uw huisarts beslist vervolgens wat er moet gebeuren, aldanniet in overleg met de artsen van de GGD en het Coronacentrum in Urmond. Kom NIET naar de praktijk, dit om eventuele besmettingen van anderen te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen:

Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:

  • Was uw handen vaak met zeep

  • Nies en hoest in uw elleboog

  • Gebruik papieren zakdoekjes

  • Houd 1.5m afstand

  • Beperk sociale contacten

  • Houd u aan adviezen van RIVM, GGD en huisarts

 

Opname in ziekenhuis?

Als u een zwakke gezondheid heeft, heeft u meer kans om erg ziek te worden en te overlijden door het coronavirus. Bijvoorbeeld bij hartproblemen, een longziekte, kanker, dementie of ouderdomsklachten. 

Het is goed om na te denken wat uw wensen zijn als u erg ziek wordt en kunt overlijden.
Misschien heeft u hier al over nagedacht. Bijvoorbeeld of u nog naar een ziekenhuis wilt als u erg ziek wordt. En of u wel of niet gereanimeerd of beademd wilt worden.
Vertel het aan uw naasten en uw huisarts. Geef uw huisarts ook de wilsverklaring als u deze heeft.

 Bekijk ook:

Ik wil voorkomen dat ik het Coronavirus krijg
Informatie van Thuisarts.nl
Informatie van RIVM
Informatie van de GGD Zuid Limburg

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

 Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

 Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

 Persoonlijke keuze vastleggen

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

 

 

Meer informatie

U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.

Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.