Huisartsenpraktijk Puth heeft op 29 juni 2017 het HaZo24-certificaat behaald. We zijn hier erg blij mee, want we hebben er hard aan gewerkt!

De HaZo24 is een kwaliteitssysteem dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uurs perspectief monitort en verbetert. Het is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN-EN 15224 (zorg en welzijn) en op de normen vastgesteld door de beroepsgroep. Een certificaat geeft aan dat er gestructureerde aandacht is voor de kwaliteit van zorg en de verbetering hiervan. Naast aandacht voor de patientenzorg wordt ook de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk onder de loep genomen. De praktijk zal ieder jaar door een auditor bezocht worden om te kijken of er voldaan wordt aan de criteria.

Speerpunten binnen onze praktijk zijn:

  1. Veiligheid; de zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers. De zorg is tijdig, dat wil zeggen dat de volgorde van zorgverlening afhankelijk is van de vastgestelde zorgbehoefte van de zorgontvanger, de acuutheid en de ernst van de ziekte.
  2. Patiëntgericht; huisartszorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt (dit alles binnen de kaders genoemd in 1,3,4,5). De zorg is toegankelijk (bereikbaarheid/ voorzieningen pand, telefonische bereikbaarheid).
  3. Betrokkenheid van de patiënt; de patiënt wordt geïnformeerd en geraadpleegd en neemt (waar mogelijk) actief deel aan, met betrekking tot hem/haar, geplande en uitgevoerde handelingen.
  4. Effectiviteit; de geleverde zorg is betrouwbaar en gebaseerd op wetenschappelijke kennis en evidence. Indien het voorafgaande niet voorhanden is, is de zorg gebaseerd op best practise.
  5. Continuïteit; voor iedere patiënt is 24 uurs zorg gegarandeerd. Er is een aangesloten keten van zorg voor de zorgontvanger van de verwijzing, via onderzoek, zorg, behandeling en revalidatie tot nazorg.

 

logo hazo24 colour