Lotgenoten contact

Lotgenoten contact

Mensen kunnen meestal meer dan dat zij zelf denken.

En als je zelf iets wilt veranderen of verbeteren in je leven dan is het prettig om de keuzemogelijkheden te kennen.

De website Zelfregietool.nl is een hulpmiddel om deze mogelijkheden in beeld te brengen.  Middels deze website kan je gebruik maken van de ervaring en kennis van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, zogenaamde ervarings(des)kundigen.

Maak gebruik van elkaars kennis!

Als je een cirkel van 100 meter trekt vind je honderd mensen die iets hebben meegemaakt en daar op een positieve manier mee om zijn gegaan. Deze kennis en ervaring wordt nu weinig benut. Met Zelfregietool.nl wordt deze kennis voor iedereen beschikbaar.

Zelfhulp
De kennis waar deze website gebruik van maakt, is de ervaringskennis van mensen,  op basis van zelfhulp. Dit is ‘het vrijwillig en gelijkwaardig delen van ervaringen met twee of meer personen om op een positieve manier van elkaar te leren en beter grip te krijgen op een gedeeld thema’.  De ondersteuning van lotgenoten heeft meerwaarde wanneer mensen met belangrijke vragen rondlopen. Iemand die hetzelfde heeft meegemaakt begrijpt je direct en kent vaak oplossingen waar je zelf nog niet aan had gedacht.

Zoek je hulp dan blijkt de professionele zorg in Nederland uitstekend geregeld. De informele zorg is nauwelijks georganiseerd. Mantelzorg en vrijwilligerszorg zijn redelijk bekend maar zelfhulp, als de derde pijler onder deze informele zorg, wordt in Nederland nog onvoldoende benut.

Interesse gewekt? Klik hier voor meer informatie over de zelfregietool of download de informatiebrochureTranslate »
Call Now Button